Straipsniai

Parama fiziniams asmenims

business money pink coins

Parama fiziniams asmenims

 

shutterstock 194299793

 

Kaip ir kasmet, 2019 m. gegužės mėnesį planuojama paskelbti kvietimą gauti paramą neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų keitimui į efektyvius šildymo įrenginius (biokuro katilus arba šilumos siurblius).

Šilumos siurblių keitimo parama

APVA (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra) duomenimis „pagal paramos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ planuojamas  2019 m. antrąjį ketvirtį. Prieš skelbiant kvietimą tinklapyje www.apva.lt bus paskelbtos kompensacijų gavimo sąlygos ir kokius dokumentus reiks pateikti sąrašas. Siekiant pareiškėjams palengvinti projektų registracijos formų pildymą, jų pateikimo procesus, vertinimą ir informavimą apie pateiktų formų vertinimo eigą, planuojama sukurti informacinę sistemą. Šios sistemos dėka, planuojama, kad pareiškėjai visus veiksmus galės atlikti neišeidami iš namų, o kompensacinių išmokų vertinimo ir mokėjimo procesai taps spartesni.”

Pagal 2018 m. kvietimą teikti paraiškas, fiziniam asmeniui siekiančiam gauti paramą buvo iškelti tokie reikalavimai:

 

— jei išlaidos atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginiams (kietojo biokuro katilams; šilumos siurbliams: oras-oras, oras-vanduo, gruntas-vanduo;  saulės plokšteliniams kolektoriams ir saulės vakuuminiams kolektoriams) fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos praėjus ne mažiau kaip 5 metams po šių pastatų statybos užbaigimo ar pastatų paskirties pakeitimo teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat, jei pastato statybos užbaigimas ar pastato paskirties pakeitimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo;

— jei išlaidos atsinaujinančių energijos šaltinių įrenginiams (saulės fotovoltinėms elektrinėms ir vėjo elektrinėms) fizinių asmenų gyvenamosios paskirties pastatuose yra tinkamos finansuoti, kai jos patirtos po šių pastatų statybos užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka ir jei pastato statybos užbaigimas yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre iki Projekto registracijos formos pateikimo;

— jei projektas visiškai įgyvendintas ir apmokėtos visos patirtos išlaidos;

— jei išlaidos apmokėtos paties pareiškėjo (jo įgalioto asmens) nuosavomis  lėšomis;

— jei sąskaitos už patirtas išlaidas išrašytos pareiškėjo (įgalioto asmens) vardu.

 

Pagal 2018 m. kvietimą, tinkamų išlaidų kategorijos:

 

Mažo pajėgumo iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), ar saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, diegimui:

— saulės plokštelinio  kolektoriaus  sistema;

— saulės vakuuminio kolektoriaus sistema;

saulės fotovoltinė elektrinė be akumuliatorių;

 

Vėjo energijos šaltinius naudojančių iki 10 kW galios energijos gamybos įrenginių diegimui savo poreikiams (ne pardavimui):

— vertikalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių diegimui;

— horizontalios ašies nedidelių pajėgumų vėjo jėgainės be akumuliatorių diegimui;

 

Šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo poreikiams (ne pardavimui), diegimui:

— šilumos siurblio „gruntas-vanduo“ sistema;

— šilumos siurblio „oras-vanduo“ sistema;

— šilumos siurblio „oras-oras“ sistema.

 

2019 m. paraiškos teikimo sąlygos gali kisti. Kol kas žiniasklaidoje pateikiama informacija tik apie senų katilų pakeitimą, tačiau, kaip ir kiekvienais metais taip ir šiais, paramas galės gauti ir norintys įsirengti viršuje paminėtus įrenginius. Dabartiniais duomenimis, fiziniai asmenys galės pretenduoti į paramą, jei jie senuosius katilus keis efektyviais atsinaujinančius išteklius šilumai gaminti naudojančiais įrenginiais. Tokie įrenginiai – tai 5 klasės biokuro katilai, žemė-vanduo bei vanduo-vanduo šilumos siurbliai, kurių sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5 bei oras-vanduo šilumos siurbliai, kurių SCOP ne mažesnis kaip 3,0. Biokuro katilų klasė bei sezoniniai naudingumo koeficientai nurodomi įrenginių techninėje dokumentacijoje. Fiziniam asmeniui bus kompensuojama 50 proc. sumos, kuri yra paskaičiuojama padauginus įsigyto įrenginio galingumą kilovatais (kW) iš fiksuotų vieno kilovato galios įkainių, kurie priklauso nuo šildymo įrenginio tipo bei įrangos komplektacijos. 

Taigi, trumpai apie paramą keičiant katilus:

Kas gali pretenduoti į paramą?

Fiziniai asmenys, nuosavybes teise valdantys:

— Senesnius nei 5 metų namai (reikalavimas galioja namo statybos užbaigtumui), kurie registruoti Nekilnojamojo turto registre;
— Gyvenamosios paskirties pastatus arba sodų paskirties pastatus;
— Namuose turi būti įdiegtas neefektyviai biomasę naudojantis katilas, kuris bus keičiamas

Kokius dokumentus reiks pateikti:
Registracijos formą;
Savo katilo nuotrauką;

 

Dėl daugiau informacijos susisiekite info@svarienergija.lt arba +37066777377.

 

Paraiškas teikti https://www.apva.lt/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *