Apie mus

Pasidalinkime turiniu

UAB „Švari energija” – Saulės elektrinės, šilumos siurbliai

 Atsinaujinantys energijos šaltiniai Jums!

Trumpai apie mus – Pagrindinė veikla susijusi su saulės elektrinių, šilumos siurblių oras – vanduo, oras – oras diegimu. Taip pat saulės kolektorių ir kitų energijos rūšių įsisavinimą – vėjo energija, geoterminė energija, bio kuras ir kita. Užsiimame visų atsinaujinančių energijos šaltinių bei šilumos siurblių diegimu visoje Lietuvoje ir ne tik.

Nuo pat įkūrimo 2009 metais, UAB „Švari energija” siekia įgyvendinti savo siekius ir pagrindinį tikslą – diegti atsinaujinančius energijos šaltinius Lietuvoje.

2017 metais įmonė UAB „Švari Energija” tapo oficialiu saulės elektrinių inverterių gamintojo „FRONIUS” serviso partneriu. „FRONIUS” – prekės ženklas, kuris formuojamas, vystomas ir tobulinamas nuo 1945 m. Tai naujos technologijos, intensyvūs tyrimai ir revoliuciniai sprendimai saulės elektrinių įrangos sprendimuose. SnapINverter montavimo technologija, Dynamic Peak Manager veikimo technologija, plačios pritaikymo galimybės, 24-valandos saulės energijos sistema, SmartMeter elektros energijos skaitiklis visų energijos srautų sekimui ir užtikrinta kokybė bei garantijos – visa tai ir dar daugiau – „FRONIUS”.  

2015 metais įmonė UAB „Švari Energija” įvertinta sertifikatu „Stipriausi Lietuvoje” – įmonė yra tarp 5 % stipriausių įmonių Lietuvoje pagal mokumo reitingą:

IMG 80521
Apie mus

2015 metų sausio mėnesio 28 dieną dalyvavome BALTIC CH OÜ (Cooper&Hunter atstovai Baltijos šalyse) surengtame parodinio kambario atidaryme Minske (interaktyviai). Kartu su mumis renginyje dalyvavo atstovai iš Ukrainos, Estijos, Suomijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Naujas pasiekimas ir tvirtesnė verslo partnerystė – viskas dėl galimybės tiekti aukščiausios klasės šilumos siurblius mūsų klientams! Esame oficialūs amerikiečių įmonės Cooper&Hunter atstovai Lietuvoje – VIP šilumos siurbliai oras/oras, šilumos siurbliai A klasės oras/vanduo ir kiti.

photo
VIP INVERTER FTXHV

UAB „Švari energija” pagrindinė veikla – saulės energija

Saulės energija – svarbiausia mūsų įmonės darbo sritis. Siekdami geriausių rezultatų, nuolat tobuliname savo įgūdžius Lietuvoje ir užsienyje. Turima patirtis leidžia šioje srityje pasiekti puikiausių rezultatų ir užtikrinti naudingiausią sistemos darbą. Saulės energija – saulės kolektoriai, saulės baterijos (moduliai) ir saulės šildytuvai – įrenginiai, kuriuos mes tiekiame ir montuojame visoje Lietuvoje. Tiekiame SS linijos Lietuvoje pagamintus saulės šildytuvus, taip pat esame suprojektavę ir gaminame saulės kolektorių sistemoms valdiklius – paplitusius ir pripažintus įvairiausių sistemų montuotojų dėl nesudėtingo ir lengvo valdymo – programavimo bei daugybės  reikalingų funkcijų, kuriuos valdiklis atlieka puikiai. Siūlome sprendimus su saulės energija šildymo, karšto vandens ir elektros sistemoms – projektuojame, parenkame įrenginius ir sumontuojame – visi darbai iš vienos įmonės.

UAB „Švari energija” – atsinaujinanti energija Jums!

Apie mus parodose – Siekdami šviesti visuomenę apie atsinaujinančios energetikos privalumus ir galimybe prisidėti prie gamtos išsaugojimo, stengiamės kuo dažniau dalyvauti įvairiausiose mugėse bei parodose. Prieikite ir drąsiai klauskite – atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

apie mus

Apie mus

Apie mus

Apie mus

Saulės elektrinės ir Apie mus

Apie mus

 

Susisiekite su mumis

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. "cookies"), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

View more
Cookies settings
Priimti
Privatumo ir sausaineliu politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
woocommerce_cart_hash
woocommerce_items_in_cart
wp_woocommerce_session_62f9852eb6965827f71180cd9e7a2fb3

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Švari Energija”, 302311113 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Švari Energija”, 302311113 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, kontaktinis tel. nr. naudojami slapukai ir renkama tam tikra informacija ( ip adresas ), kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Švari Energija”, 302311113 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Švari Energija”, 302311113 Valdomas elektronines sistemas. UAB “Švari Energija”, 302311113 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Švari Energija”, 302311113 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Švari Energija”, 302311113 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Švari Energija”, 302311113 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus);
 2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 5. Apdoroti Jūsų užklausas;
 6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@svarienergija.lt;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Švari Energija”, 302311113 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@svarienergija.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 18/05/25.

 

PRIVACY POLICY

By using this web site, you give your consent to the company UAB “Švari Energija”, 302311113 to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB “Švari Energija”, 302311113 uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., cookies, ip adress, Other Contact Details (all together - Personal Data) to properly manage your orders / queries.

General provisions

UAB “Švari Energija”, 302311113 by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via UAB “Švari Energija”, 302311113 electronic systems. UAB “Švari Energija”, 302311113 Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB “Švari Energija”, 302311113 would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it.

UAB “Švari Energija”, 302311113 follows these basic principles of personal data processing:

 1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;
 2. Personal data shall be processed accurately and fairly;
 3. Personal data is processed lawfully;
 4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data UAB “Švari Energija”, 302311113 implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

 1. To process your orders (after making orders);
 2. To Issue financial documents to you (eg invoices);
 3. Solve problems with the delivery;
 4. Perform other contractual obligations;
 5. Process your queries;
 6. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.

 

Personal rights

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:

 1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;
 2. Disagree with the processing of his personal data;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. mailed to info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From email receipt mail by info@svarienergija.lt;

Final Provisions

Substantial changes to this Privacy Policy are sent to members by email. UAB “Švari Energija”, 302311113 may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by email: info@svarienergija.lt.

The date of the last update of this document is 18/05/25.

Save settings
Cookies settings
Meniu
Uždaryti
English EN Deutsch DE Lietuvių kalba LT Norsk bokmål NO Русский RU Svenska SV Українська UK