Straipsniai

Parama verslui saulės elektrinėms, net 45%: trumpai ir aiškiai

Parama verslui saulės elektrinėms
Parama verslui saulės elektrinėms įrengti, LEA supaprastinta:
Ūkininkams, mažoms bendrijoms.

Parama verslui saulės elektrinėms

Kas gali pretenduoti į šią paramą?
 1.  MVĮ, ūkininkai, AIEB, PEB, pelno nesiekiantys juridiniai asmenys
 2.  Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, Piliečių energetikos bendrijos, pelno nesiekiantys juridiniai asmenys

Šiuo metu yra du kvietimai paramai gauti už saulės elektrines:

 1. 2024-03-06  Nr. 03-005-J-0001-J02  – Pirmas paramos variantas
 2. 2024-03-06  Nr. 03-005-J-0001-J03 – Antras paramos variantas

https://www.ena.lt/galiojantys-kvietimai-saules-elektrinems/

 

 

Šio straipsnio tikslas yra trumpai ir aiškiai pateikti saulės elektrinių kompensavimo sąlygas, suprantamai kiekvienam.

 

Parama verslui saulės elektrinėms

Jungtinis projektas „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“ Parama verslui saulės elektrinėms

2024-03-06  Nr. 03-005-J-0001-J02 

Kas gali gauti paramą:

 • Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
 • Ūkininkai
 • Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos (AIEB)
 • Piliečių energetikos bendrijos (PEB)
 • Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie nori tapti AIEB ar PEB

Kokia parama teikiama:

 • Dotacija saulės elektrinei iki 500 kW galios įrengti
 • Įranga ir montavimo darbai turi būti nauji
 • Galite gauti iki 35% projekto išlaidų

Reikalavimai:

 • Saulės elektrinė turi būti įrengta jūsų nuosavybės teise valdomame sklype
 • Projektą turite įgyvendinti per 5 metus nuo finansavimo gavimo
 • Saulės elektrinė negali būti parduota kitiems asmenims
 • Projektas turi atitikti kitus kvietime keliamus reikalavimus

Kaip pateikti paraišką:

 • Paraiškos pildomos elektroniniu būdu per Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) portalą
 • Kvietimo teikti paraiškas terminas: nuo 2023 m. spalio 20 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.
 • Daugiau informacijos rasite CPVA interneto svetainėje: https://www.cpva.lt/en

Papildoma informacija:

 • Ši informacija yra supaprastintas kvietimo teikti paraiškas tekstas.
 • Rekomenduojame atidžiai perskaityti visą kvietimą, kad gautumėte tikslią informaciją apie visas sąlygas.
 • Jei turite klausimų, galite kreiptis į CPVA konsultantus:
  • Telefonu: +370 698 42 000

Parama verslui saulės elektrinėms, skirtumai tarp pirmojo ir antrojo variantų:

 

Kriterijus  1. Pirmas paramos variantas 2. Antrasis paramos variantas
Paraiškos pateikimo terminas 2023 m. spalio 20 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. 2024 m. kovo 6 d. – atviras
Galiausia galima finansavimo suma projektui Netaikoma Netaikoma
Finansavimo forma Dotacija Dotacija
Finansuojama veikla Saulės elektrinių iki 500 kW įrengimas Saulės elektrinių iki 500 kW įrengimas
Galimi pareiškėjai MVĮ, ūkininkai, AIEB, PEB, pelno nesiekiantys juridiniai asmenys Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, Piliečių energetikos bendrijos, pelno nesiekiantys juridiniai asmenys
Finansuojamoji dalis 35% projekto išlaidų 45% projekto išlaidų
Nuosavo įnašo dalis 65% projekto išlaidų 55% projekto išlaidų
Tinkamos finansuoti išlaidos Mažos galios saulės modulių, įtampos keitiklių, montavimo darbų ir kitų komponentų įsigijimo išlaidos Mažos galios saulės modulių, įtampos keitiklių, montavimo darbų ir kitų komponentų įsigijimo išlaidos
Netinkamos finansuoti išlaidos Pridėtinės vertės mokestis, projekto viešinimo ir administravimo išlaidos Pridėtinės vertės mokestis, projekto viešinimo ir administravimo išlaidos
Kryžminis finansavimas Netaikomas Netaikomas

Parama verslui saulės elektrinėms

Papildoma informacija:

 • Antrajame kvietime padidinta finansuojamoji dalis nuo 35% iki 45%.
 • Antrajame kvietime supaprastintas pareiškėjų ratas.

Rekomendacijos:

 • Jei norite įrengti saulės elektrinę savo namuose ar verslo patalpose, rekomenduojame perskaityti abu kvietimus teikti paraiškas ir pasirinkti jums tinkamiausią.
 • Prieš teikiant paraišką, rekomenduojame kreiptis į konsultantą ir gauti daugiau informacijos.

Naudingos nuorodos: