VRF sistema

— Naujausia hibridinė VRF sistema su šilumos atgavimu ir patalpos oro vėsinimu / šildymu, karšto vandens ruošimu ir šildomų grindų – vienu metu galimybe.

— Padidintas aptarnaujamos patalpos plotas gali būti didesnis nei 200 m2.

— 16 kW hidromodulis su aukšto efektyvumo plokšteliniu šilumokaičiu.

Aprašymas

VRF sistema

 

silumos siurbliai

VRF –  tai kintamo šaltnešio srauto (Variable refrigerant flow) kondicionavimo sistemos. 

Didžiausias tokių sistemų pliusas – galimybė sujungti vieną išorinį bloką su keletu vidinių blokų.

Maksimaliai prie vieno išorinio bloko galima prijungti 16 vidinių.

Naudotojai gali pagal pageidavimus kontroliuoti kiekvieno vidinio bloko veikimą, nekeisdamas kitų blokų darbo rėžimo.

Reguliavimas vykdomas keičiant šaltnešio kiekį patenkantį į kiekvieno bloko garintuvą.

Kintant sistemos apkrovai atsiranda galimybė išoriniams blokui didžiąją laiko dalį  dirbti nepilna galia.

To rezultatas – žymiai sumažėjusios energijos sąnaudos.

 

VRF CHV5 sistema

 

— Naujausia hibridinė VRF sistema su šilumos atgavimu ir patalpos oro vėsinimu / šildymu,

   karšto vandens ruošimu ir šildomų grindų – vienu metu galimybe.

— Padidintas aptarnaujamos patalpos plotas gali būti didesnis nei 200 m2.

— 16 kW hidromodulis su aukšto efektyvumo plokšteliniu šilumokaičiu.

 

VRF CHV5 sistemos privalumai

 

silumos siurbliai— Maksimalus bendras magistralės ilgis nuo išorinio iki vidinių blokų 1500 m.

— Inverter tipo kompresoriai.

— Padidintas koeficientas IPLV iki 6,8., lyginant su ankstesniąja sistema koeficientas padidintas 33%.

— Nauja užpatentuota technologija, kuri iki 99% pašalina tepalą iš kompresoriaus.

— Galimas vidinių blokų kiekis iki 80 vnt. 10 skirtingų vidinių blokų tipų.

— Maksimalus leistinas aukščio perkrytis tarp išorinio ir vidinių blokų 90 m.

— Modulinis išplanavimas iki 246 kW.

— Darbinė lauko temperatūra nuo -25 °C iki +52 °C.

— CHV5 naudoja modernų “CAN bus” protokolą.

— Vidiniai blokai papildomai gali būti programuojami naudojant PC. Prie
    kiekvieno vidinio ar išorinio bloko galima prisijungti naudojant programinę
    įrangą, ir konfiguruoti reikiamus parametrus.

— Sistema turi specialius režimus. 9 energijos taupymo galimybės, tylus veikimas
    (kai išorinis blokas naudoja 22,5 kW, energijos įrenginio skleidžiamas
    garsas siekia 45 dB), taip pat įrenginyje yra funkcija leidžianti palaikyti +8 °C
    temperatūrą patalpoje.

— Tikslus el. energijos sąnaudų skaičiavimas naudojant CHV5 ir EXPRESS pro
programas.

 

Vidinių blokų pasirinkimai

 

 

silumos siurbliai

 

Techniniai duomenys

 

Hidromodulis

 

Modelis HB16NK
Šildymo galia (kW)  3,6 ~16

 

Išorinio bloko modelis

 

Modelis CHV-5SHH120NK CHV-5SHH140NK CHV-5SHH160NK CHV-5SHH224NK CHV-5SHH280NK
Galia šildyme / šaldyme (kW) 12.10/14.00 14.00/16.50 16.00/18.50 22.40/25.00 28.00/31.50
Maitinimas 220 – 240 V~50Hz/60HZ 380~415V/3N~50Hz/60HZ

 

 

Cooper & Hunter šilumos siurbliai

 

 

Apie šilumos siurblių privalumus skaitykite:

 

https://www.svarienergija.lt/klausimai-apie-silumos-siurblius/

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.

Susisiekite su mumis

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. "cookies"), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

View more
Cookies settings
Priimti
Privatumo ir sausaineliu politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Švari Energija”, 302311113 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Švari Energija”, 302311113 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, kontaktinis tel. nr. naudojami slapukai ir renkama tam tikra informacija ( ip adresas ), kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Švari Energija”, 302311113 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Švari Energija”, 302311113 Valdomas elektronines sistemas. UAB “Švari Energija”, 302311113 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Švari Energija”, 302311113 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Švari Energija”, 302311113 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Švari Energija”, 302311113 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus);
 2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 5. Apdoroti Jūsų užklausas;
 6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@svarienergija.lt;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Švari Energija”, 302311113 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@svarienergija.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 18/05/25.

 

PRIVACY POLICY

By using this web site, you give your consent to the company UAB “Švari Energija”, 302311113 to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB “Švari Energija”, 302311113 uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., cookies, ip adress, Other Contact Details (all together - Personal Data) to properly manage your orders / queries.

General provisions

UAB “Švari Energija”, 302311113 by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via UAB “Švari Energija”, 302311113 electronic systems. UAB “Švari Energija”, 302311113 Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB “Švari Energija”, 302311113 would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it.

UAB “Švari Energija”, 302311113 follows these basic principles of personal data processing:

 1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;
 2. Personal data shall be processed accurately and fairly;
 3. Personal data is processed lawfully;
 4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data UAB “Švari Energija”, 302311113 implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

 1. To process your orders (after making orders);
 2. To Issue financial documents to you (eg invoices);
 3. Solve problems with the delivery;
 4. Perform other contractual obligations;
 5. Process your queries;
 6. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.

 

Personal rights

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:

 1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;
 2. Disagree with the processing of his personal data;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. mailed to info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From email receipt mail by info@svarienergija.lt;

Final Provisions

Substantial changes to this Privacy Policy are sent to members by email. UAB “Švari Energija”, 302311113 may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by email: info@svarienergija.lt.

The date of the last update of this document is 18/05/25.

Save settings
Cookies settings
Meniu
Uždaryti
English EN Deutsch DE Lietuvių kalba LT Norsk bokmål NO Русский RU Svenska SV Українська UK