Akcija!

Slėginis saulės šildytuvas

1700,00 

— Pigesnis komplektas su boileriu ir valdikliu — Skirtas 1-2 asmenims. 

Neturime

Aprašymas

 Slėginis saulės šildytuvas HM solar

— Pigesnis HM komplektas su valdikliu!

— Kiekis ribotas.

— Skirtas 1-2 asmenims. 

   

Slėginio saulės šildytuvo komplektas:

     — Saulės moduliai 450w x 4 vnt, bendra galia 1800w;

     — Vandens talpa 80 litrai;

    —  Valdiklis su LED ekranėliu.

 

Slėginis saulės šildytuvas HM solar

— Labai patvarus mažai reikalaujantis priežiūros irenginys.

— Nebrangus ir kokybiškas sprendimas higieniniam karšto vandens ruošimui;

— Komplektas viskas viename – saulės moduliai ir boileris;

— Lengvas ir patogus pajungimas, pasileidžia automatiškai sujungus modulius su valdikliu;

—  Veikia nuo saulės 100 % net ir be elektros tinklo!

       — Ilgaamžis irenginys, moduliai tarnaus 30 metų, ir ilgiau.

 

Slėginio  saulės šildytuvo veikimo principas:

— Komplekte esančio boilerio elektrinis tenas apjungiamas kartu su valdiklio el. išėjimu, jis sušildo vandenį ir iki virimo, bet to nenutiks nes yra apsaugos.

— Esant saulei foto moduliai sujungti nuosekliai generuoja DC įtampą, ji perduodama valdikliui.

— Valdiklis pastovią įtampą pakeičia į kintamą, taip nesugadindamas boilerio termostatinių rėlių ir tenų.

— Esant nepakankamai saulei valdiklis sugeba tiekti energiją iš el. tinklo esant pageidavimui.

 

Slėginis saulės šildytuvas HM solar montavimas ir priežiūra:

— Saulės modulius galima montuoti ant plokščio ir šlaitinio stogo ar ant žemės.

— Svarbiausiai, kad saulės modulių neužstotų medžiai ar kiti pastatai. Nesant šešėliui išgaunamas didžiausias šio įrenginio efektyvumas, tai yra – efektyviai panaudojate didžiausią kiekį nemokamos saulės energijos. Tinkamai parinkus vietą taupoma ir elektra – netgi žiemos metu generuos elektros energiją, jeigu nebus apsnigta.

— Montavimas yra ypač paprastas – montuojant ant žemės ar ant plokščio stogo – tereikia kokybiškai sutvirtinti fotomodulius, galima naudoti specialią konstrukciją, arba savo gamybos patikimą tvirtą konstrukciją.

— Saulės šildytuvas nereikalauja nuolatinės priežiūros – jeigu šyla vanduo vadinasi veikia tinkamai, LCD ekranėlyje yra rodoma veikimo būsena bei klaidų ar gedimo reikšmės.

Slėginis saulės šildytuvas HM solar paliekamas veikti ir žiemos metu. 

  

Valdiklio specifikacijos:

— Galingumas maksimalus 2,2 kw;

— Maksimali DC įtampa iš modulių 450V;

— Valdiklis startuoja esant DC 120V;

— MPPT kroviklio darbinės ribos 120-420V; 

— Tinklo AC įtampa 230V;

— Maksimalus AC tinklo srovės pralaidumas 24A.;

— Išėjimo srovė 14A;

— Išėjimo įtampa 230V;

— Tinkamas jungti su elektriniais tenais bei vandens siurbliais;

— Valdiklis su LED indikatoriais;

 

Jei ieškote sprendimo karšto vandens ruošimui ar šildymo sistemai –

— susisiekite su mumis nurodytais kontaktais ir padėsime surasti efektyviausią sprendimą naudojant nemokamą saulės energiją. 

— Lauksime Jūsų – pasinaudokite galimybe mokėti mažiau!

 Kokybiški, galingi, ilgaamžiai saulės šildytuvai už nedidelę kainą.

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.

Susisiekite su mumis
Privatumo ir sausaineliu politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Švari Energija”, 302311113 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Švari Energija”, 302311113 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, kontaktinis tel. nr. naudojami slapukai ir renkama tam tikra informacija ( ip adresas ), kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Švari Energija”, 302311113 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Švari Energija”, 302311113 Valdomas elektronines sistemas. UAB “Švari Energija”, 302311113 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Švari Energija”, 302311113 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Švari Energija”, 302311113 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Švari Energija”, 302311113 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus);
 2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 5. Apdoroti Jūsų užklausas;
 6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@svarienergija.lt;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Švari Energija”, 302311113 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@svarienergija.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 18/05/25.

 

PRIVACY POLICY

By using this web site, you give your consent to the company UAB “Švari Energija”, 302311113 to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB “Švari Energija”, 302311113 uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., cookies, ip adress, Other Contact Details (all together - Personal Data) to properly manage your orders / queries.

General provisions

UAB “Švari Energija”, 302311113 by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via UAB “Švari Energija”, 302311113 electronic systems. UAB “Švari Energija”, 302311113 Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB “Švari Energija”, 302311113 would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it.

UAB “Švari Energija”, 302311113 follows these basic principles of personal data processing:

 1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;
 2. Personal data shall be processed accurately and fairly;
 3. Personal data is processed lawfully;
 4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data UAB “Švari Energija”, 302311113 implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

 1. To process your orders (after making orders);
 2. To Issue financial documents to you (eg invoices);
 3. Solve problems with the delivery;
 4. Perform other contractual obligations;
 5. Process your queries;
 6. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.

 

Personal rights

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:

 1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;
 2. Disagree with the processing of his personal data;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. mailed to info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From email receipt mail by info@svarienergija.lt;

Final Provisions

Substantial changes to this Privacy Policy are sent to members by email. UAB “Švari Energija”, 302311113 may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by email: info@svarienergija.lt.

The date of the last update of this document is 18/05/25.

Save settings
Cookies settings
Meniu
Uždaryti
English EN Deutsch DE Lietuvių kalba LT Norsk bokmål NO Русский RU Svenska SV Українська UK