Dvipusė apskaita saulės elektrinėms

Dvipusė apskaita saulės elektrinėms – “Gaminantis vartotojas” – 

— Galimybė pasidengti visų metų elektros energijos poreikį iš saulės elektrinės!

— Galimybė mokėti mažiau už elektros energiją!

— Galimybė prisidėti prie švaresnės ateities – naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius!

— Esant dvipusei apskaitai yra galimybė pasidengti saulės elektrinės įrangos ir įrengimo išlaidas – susigrąžinkite iki 30 %!

 

Dvipusės apskaitos saulės elektrinėms veikimo principas – 

— Dvipusė apskaita – šalies energijos apskaitos sistema, leidžianti namų savininkams naudoti dvipusį elektros energijos skaitliuką. 

— Esant tokiai sistemai galima nepanaudotą pasigamintos energijos kiekį (perteklinę energiją) elektrinės veikimo metu tiekti elektros tinklams ir vėliau jį susigrąžinti už mažesnę kWh kainą, kai elektrinė elektros negamina.

— Pirmiausia pagaminta elektros energija panaudojama vidaus elektros poreikiui užpildyti, o, esant jos perviršiui, elektra atiduodama į bendrą miesto tinklą.

— Jei sistema tam tikru momentu nepagamina pakankamai energijos vidaus poreikiams patenkinti, elektra imama iš bendro miesto tinklo.

— Atskaitomuoju laikotarpiu paskirta Balandžio 1 diena – vadinasi elektros energijos kaupimas tinkluose pradedamas skaičiuoti nuo balandžio mėnesio 1 dienos, kuomet saulės elektrinės jau gana efektyviai gamina elektros energiją. Kiekvieno mėnesio pabaigoje yra vertinamas pagamintas ir suvartotas kiekis. Jei yra perviršis – jis perkeliamas kitam mėnesiui, o jei yra trūkumas, saulės elektrinės savininkas apmoka suvartotą elektros energiją pagal tuo metu galiojančią rinkos kainą. Baigiantis atskaitomiesiems metams, vertinamas visų metų pagamintas ir suvartotas elektros energijos kiekis – jei turimas trūkumas, už jį vėlgi susimoka saulės elektrinės savininkas, o jei yra perviršis, jis yra atiduodamas elektros tinklams be jokio grąžinamojo išmokėjimo saulės elektrinės savininkui. 

— Dvipusės apskaitos tikslas – sukaupti pakankamai elektros energijos pavasario-vasaros metu, kad rudens-žiemos metu jos pakaktų visiems elektros energijos poreikiams patenkinti. Tokiu tikslu labai svarbu bent preliminariai numatyti elektros energijos sąnaudas ir pagal jas parinkti saulės elektrinės galią. 

 

Pagrindiniai reikalavimai – 

— Saulės elektrinė turi būti statoma savo reikmėms patenkinti;

— Jos galia negali viršyti 10 kW;

— Saulės elektrinės galia negali viršyti daugiau nei pusės objektui suteiktos įvado galios. Pavyzdžiui, 10 kW saulės elektrinę gali pasistatyti tik tokio pastato savininkas, kurio elektros įvado galia yra 20 kW. 

 

Pagrindiniai etapai, kurie turi būti atlikti siekiant įsirengti dvipusę apskaitą – 

— Pateikiama paraiška išankstinėms saulės elektrinės prijungimo sąlygoms gauti – kreiptis į ESO;

— Pateikiami dokumentai ir gaunamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus – kreiptis į Valstybinę Energetikos inspekciją (VEI);

— Pateikiama paraiška prijungimo sąlygoms gauti – kreiptis į ESO (galima atlikti manogile.lt paskyroje);

— Parengiamas elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektas – kreiptis į UAB “Švari Energija” ar kitą įmonę, kuri gali atlikti projektavimo darbus. Įmonė parengs ir suderins projektą su ESO;

— Pasirašoma sutartis su ESO ir sumokama prijungimo įmoka – kreiptis į ESO;

— Parengiamas saulės elektrinės vidaus elektros tinklas – sumontuojama saulės elektrinė – kreiptis į UAB “Švari Energija” ar kitą įmonę, kuri turi kvalifikaciją tinkamai sumontuoti saulės elektrinės įrangą ir ją prijungti prie bendro pastato elektros tinklo. Šiame etape kartu turi būti atliktas ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas – kreiptis į VEI. 

— Pateikiami dokumentai ir gaunamas leidimas elektros energijos gamybai – kreiptis į VEI;

— Pasirenkamas nepriklausomą elektros energijos tiekėją;

— Pasirašoma gaminančių vartotojų elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo sutartis su ESO.

Jei turite klausimų – maloniai lauksime Jūsų užklausų el. paštu info@svarienergija.lt arba telefonu +37066777377. Daugiau informacijos ESO puslapyje. 

Mūsų geriausi pasiūlymai saulės elektrinėms pateikiami čia.

You may also like...

Parašykite komentarą