Dvipusė apskaita saulės elektrinėms

Pasidalinkime turiniu

Dvipusė apskaita saulės elektrinėms – „Gaminantis vartotojas“ – 

— Galimybė pasidengti visų metų elektros energijos poreikį iš saulės elektrinės!

— Galimybė mokėti mažiau už elektros energiją!

— Galimybė prisidėti prie švaresnės ateities – naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius!

— Esant dvipusei apskaitai yra galimybė pasidengti saulės elektrinės įrangos ir įrengimo išlaidas – susigrąžinkite iki 30 %!

 

Dvipusės apskaitos saulės elektrinėms veikimo principas – 

— Dvipusė apskaita – šalies energijos apskaitos sistema, leidžianti namų savininkams naudoti dvipusį elektros energijos skaitliuką. 

— Esant tokiai sistemai galima nepanaudotą pasigamintos energijos kiekį (perteklinę energiją) elektrinės veikimo metu tiekti elektros tinklams ir vėliau jį susigrąžinti už mažesnę kWh kainą, kai elektrinė elektros negamina.

— Pirmiausia pagaminta elektros energija panaudojama vidaus elektros poreikiui užpildyti, o, esant jos perviršiui, elektra atiduodama į bendrą miesto tinklą.

— Jei sistema tam tikru momentu nepagamina pakankamai energijos vidaus poreikiams patenkinti, elektra imama iš bendro miesto tinklo.

— Atskaitomuoju laikotarpiu paskirta Balandžio 1 diena – vadinasi elektros energijos kaupimas tinkluose pradedamas skaičiuoti nuo balandžio mėnesio 1 dienos, kuomet saulės elektrinės jau gana efektyviai gamina elektros energiją. Kiekvieno mėnesio pabaigoje yra vertinamas pagamintas ir suvartotas kiekis. Jei yra perviršis – jis perkeliamas kitam mėnesiui, o jei yra trūkumas, saulės elektrinės savininkas apmoka suvartotą elektros energiją pagal tuo metu galiojančią rinkos kainą. Baigiantis atskaitomiesiems metams, vertinamas visų metų pagamintas ir suvartotas elektros energijos kiekis – jei turimas trūkumas, už jį vėlgi susimoka saulės elektrinės savininkas, o jei yra perviršis, jis yra atiduodamas elektros tinklams be jokio grąžinamojo išmokėjimo saulės elektrinės savininkui. 

— Dvipusės apskaitos tikslas – sukaupti pakankamai elektros energijos pavasario-vasaros metu, kad rudens-žiemos metu jos pakaktų visiems elektros energijos poreikiams patenkinti. Tokiu tikslu labai svarbu bent preliminariai numatyti elektros energijos sąnaudas ir pagal jas parinkti saulės elektrinės galią. 

 

Pagrindiniai reikalavimai – 

— Saulės elektrinė turi būti statoma savo reikmėms patenkinti;

— Jos galia negali viršyti 10 kW;

— Saulės elektrinės galia negali viršyti daugiau nei pusės objektui suteiktos įvado galios. Pavyzdžiui, 10 kW saulės elektrinę gali pasistatyti tik tokio pastato savininkas, kurio elektros įvado galia yra 20 kW. 

 

Pagrindiniai etapai, kurie turi būti atlikti siekiant įsirengti dvipusę apskaitą – 

— Pateikiama paraiška išankstinėms saulės elektrinės prijungimo sąlygoms gauti – kreiptis į ESO;

— Pateikiami dokumentai ir gaunamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus – kreiptis į Valstybinę Energetikos inspekciją (VEI);

— Pateikiama paraiška prijungimo sąlygoms gauti – kreiptis į ESO (galima atlikti manogile.lt paskyroje);

— Parengiamas elektrinės prijungimo prie elektros tinklų projektas – kreiptis į UAB „Švari Energija“ ar kitą įmonę, kuri gali atlikti projektavimo darbus. Įmonė parengs ir suderins projektą su ESO;

— Pasirašoma sutartis su ESO ir sumokama prijungimo įmoka – kreiptis į ESO;

— Parengiamas saulės elektrinės vidaus elektros tinklas – sumontuojama saulės elektrinė – kreiptis į UAB „Švari Energija“ ar kitą įmonę, kuri turi kvalifikaciją tinkamai sumontuoti saulės elektrinės įrangą ir ją prijungti prie bendro pastato elektros tinklo. Šiame etape kartu turi būti atliktas ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas – kreiptis į VEI. 

— Pateikiami dokumentai ir gaunamas leidimas elektros energijos gamybai – kreiptis į VEI;

— Pasirenkamas nepriklausomą elektros energijos tiekėją;

— Pasirašoma gaminančių vartotojų elektros energijos pirkimo – pardavimo ir persiuntimo sutartis su ESO.

Jei turite klausimų – maloniai lauksime Jūsų užklausų el. paštu info@svarienergija.lt arba telefonu +37066777377. Daugiau informacijos ESO puslapyje. 

Mūsų geriausi pasiūlymai saulės elektrinėms pateikiami čia.

You may also like...

Susisiekite su mumis

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. "cookies"), kuriuos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

View more
Cookies settings
Priimti
Privatumo ir sausaineliu politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Švari Energija”, 302311113 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Švari Energija”, 302311113 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, kontaktinis tel. nr. naudojami slapukai ir renkama tam tikra informacija ( ip adresas ), kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Švari Energija”, 302311113 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Švari Energija”, 302311113 Valdomas elektronines sistemas. UAB “Švari Energija”, 302311113 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Švari Energija”, 302311113 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Švari Energija”, 302311113 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Švari Energija”, 302311113 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus);
 2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 5. Apdoroti Jūsų užklausas;
 6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@svarienergija.lt;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Švari Energija”, 302311113 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@svarienergija.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 18/05/25.

 

PRIVACY POLICY

By using this web site, you give your consent to the company UAB “Švari Energija”, 302311113 to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB “Švari Energija”, 302311113 uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., cookies, ip adress, Other Contact Details (all together - Personal Data) to properly manage your orders / queries.

General provisions

UAB “Švari Energija”, 302311113 by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via UAB “Švari Energija”, 302311113 electronic systems. UAB “Švari Energija”, 302311113 Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB “Švari Energija”, 302311113 would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it.

UAB “Švari Energija”, 302311113 follows these basic principles of personal data processing:

 1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;
 2. Personal data shall be processed accurately and fairly;
 3. Personal data is processed lawfully;
 4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data UAB “Švari Energija”, 302311113 implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

 1. To process your orders (after making orders);
 2. To Issue financial documents to you (eg invoices);
 3. Solve problems with the delivery;
 4. Perform other contractual obligations;
 5. Process your queries;
 6. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.

 

Personal rights

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:

 1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;
 2. Disagree with the processing of his personal data;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. mailed to info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From email receipt mail by info@svarienergija.lt;

Final Provisions

Substantial changes to this Privacy Policy are sent to members by email. UAB “Švari Energija”, 302311113 may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by email: info@svarienergija.lt.

The date of the last update of this document is 18/05/25.

Save settings
Cookies settings
Meniu
Uždaryti
English EN Deutsch DE Lietuvių kalba LT Norsk bokmål NO Русский RU Svenska SV Українська UK