5 dažniausiai Jūsų užduodami klausimai apie šilumos siurblius

Pasidalinkime turiniu

Kiekvienais metais vos tik prasidėjus šildymo sezonui sulaukiame daug Jūsų užklausų apie šilumos siurblius. Kiek kainuoja šildymas su šilumos siurbliu. Dažnai klausimai sutampa, todėl pateikiame atsakymus į 5 dažniausiai Jūsų užduodamus klausimus.

1. „Mano šilumos siurblio išorinis blokas apšąla. Ar tai normalu?“

Taip, apšalimo/atsitirpinimo procesas yra visiškai normalus. Vertėtų sunerimti jei išorinis blokas neapšaltų.

Šilumos siurbliai nuolatos apšąlą ir vėliau atlieka atsitirpinimo funkciją – nusitirpdo susikaupusį šerkšną ir ledą.

Kas tas siurblio atsišildymas (defrost)?

Kai šilumos siurblys veikia šildymo režimu, lauko oras yra palyginti vėsus, o lauko blokas tuomet veikia kaip garintuvas. Esant tam tikroms temperatūros ir santykinės drėgmės sąlygoms, ant lauko bloko paviršiaus susidaro šalna. Sniego/šalnos sluoksnis trukdys šilumos siurblio veikimui, dėl to siurblys dirbs sunkiau (taigi ir neefektyviau). Apšalimas turi būti pašalintas. Šilumos siurblys turi ciklą, vadinamą atitirpinimo ciklu (defrost), kuris pašalina šalną/sniegą nuo lauko bloko.

Šilumos siurblys reguliariai atitirpsta, kai susidaro apšalimas. Atitirpinimo ciklas turėtų trukti tokį laiko tarpą, kad ištirptų ledas išlaikant efektyvumą.

Atitirpinimo ciklo metu šilumos siurblys tam tikrą laiką automatiškai veikia atbuline eiga. Šis veiksmas laikinai sušildo lauko bloką (ištirpdo apšalimą nuo lauko bloko).

 

2. „Nors lauke nėra didelių šalčių jis apšąla labai dažnai. Kodėl tai vyksta ir ar tai normalu?“

Priartėjus lauko temperatūrai prie 0 ir pakilus drėgmei, dažnai vyksta defrost.

Prisiminkite šią taisyklę:

Daugiau drėgmės -> greičiau susidaro ledas -> reikia dažniau atitirpinti!

 

 

3. „Ar mano šilumos siurblio blokas teisingai apšalęs?“

Pridedame nuotraukas, kaip teisingai turėtų apšalti Jūsų išorinis blokas.

BLOGAI

šilumos siurbliu neteisingas užšalimas

šilumos siurbliu neteisingas užšalimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERAI

Kiek kainuoja šildymas su šilumos siurbliu

šilumos siurbliu teisingas užšalimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. „Kas geriau: šilumos siurblys su integruota talpa ar su atskirai pastatomu vandens šildytuvu?“

Priklausomai nuo Jūsų norų ir poreikių.

Jei neturite daug vietos geriau su integruota talpa, kadangi vidinis blokas užima tik 1 m2.

Jei norite inovacijų, gražaus, ypatingo dizaino, integruoto WiFi ar pan. – integruota talpa.

Dar vienas integruotos talpos privalumas – nerūdijančio plieno šildytuvai. Aukštos klasės įrenginiai dažniausiai komplektuojami su nerūdijančio plieno talpa, kas šiek tiek pabrangina komplektą, tačiau talpos yra ilgaamžiškesnės. Žinoma, galite susikomplektuoti modelį su atskirai pastatomu nerūdijančio plieno vandens šildytuvu, tačiau tuomet kaina supanašėja ir prarandate plotą bei estetiką katilinėje.

Jei šie dalykai Jums nėra svarbūs ar aktualūs bei norite pataupyti (kadangi kainos skirtumas tarp modelių su integruota ir su atskira talpa yra ~ 1000 €) –  rinkitės su atskirai pastatomu vandens šildytuvu.

Gedimo atveju, tiek su atskirai pastatomu vandens šildytuvu, tiek su integruota talpa, nereikėtų jaudintis. Pasirinkus patikimą gamintoją ir rangovą tikrai gausite reikiamas detales, servisą.  

5. „Kiek kainuoja šildymas su šilumos siurbliu?“

Viskas priklauso nuo Jūsų namo ploto, varžos, pasirinkto šilumos siurblio. Taip pat, ar turite radiatorius ar šildomas grindis. 

Štai keletas pavyzdžių, kiek gi kainuoja šildymas su šilumos siurbliu 2020 m. lapkričio mėnesį.

Bendras namo plotas (m2) Namo klasė Šilumos siurblio galia (kW) Sąskaita už elektrą 2020 m. 11 mėn.
80 A 6 34 €
84 B 8 64 €
108 A+ 6 42 €
120 A 8 60 €
125 A+ 6 100 €
137 B 10 53 €
150 B 8 44 €
170 C 8 93 €
200 C 16 113 €
240 B 12 72 €

*Šie duomenys gauti klausiant šilumos siurblių naudotojų Facebook grupėje „Šilumos siurbliai“: https://www.facebook.com/groups/silumossiurbliai

Renkatės šilumos siurblį? Susisekite info@svarienergija.lt arba  +37061370333

— Visą šilumos siurblių asortimentą rasite čia: https://www.svarienergija.lt/produkto-kategorija/silumos-siurbliai-oras-vanduo/?v=c562607189d7

— Sekite visas naujienas mūsų Facebook puslapyje

— Sekite visas naujienas mūsų Instagram paskyroje.

 

You may also like...

Susisiekite su mumis
Privatumo ir sausaineliu politika
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Švari Energija”, 302311113 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Švari Energija”, 302311113 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, kontaktinis tel. nr. naudojami slapukai ir renkama tam tikra informacija ( ip adresas ), kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Švari Energija”, 302311113 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Švari Energija”, 302311113 Valdomas elektronines sistemas. UAB “Švari Energija”, 302311113 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Švari Energija”, 302311113 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Švari Energija”, 302311113 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

 1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais
 2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai
 3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai
 4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Švari Energija”, 302311113 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus);
 2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
 3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 5. Apdoroti Jūsų užklausas;
 6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@svarienergija.lt;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Švari Energija”, 302311113 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@svarienergija.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 18/05/25.

 

PRIVACY POLICY

By using this web site, you give your consent to the company UAB “Švari Energija”, 302311113 to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB “Švari Energija”, 302311113 uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., cookies, ip adress, Other Contact Details (all together - Personal Data) to properly manage your orders / queries.

General provisions

UAB “Švari Energija”, 302311113 by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via UAB “Švari Energija”, 302311113 electronic systems. UAB “Švari Energija”, 302311113 Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB “Švari Energija”, 302311113 would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it.

UAB “Švari Energija”, 302311113 follows these basic principles of personal data processing:

 1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;
 2. Personal data shall be processed accurately and fairly;
 3. Personal data is processed lawfully;
 4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data UAB “Švari Energija”, 302311113 implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

 1. To process your orders (after making orders);
 2. To Issue financial documents to you (eg invoices);
 3. Solve problems with the delivery;
 4. Perform other contractual obligations;
 5. Process your queries;
 6. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.

 

Personal rights

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:

 1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;
 2. Disagree with the processing of his personal data;
 3. UAB “Švari Energija”, 302311113, upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. mailed to info@svarienergija.lt;
 4. UAB “Švari Energija”, 302311113 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From email receipt mail by info@svarienergija.lt;

Final Provisions

Substantial changes to this Privacy Policy are sent to members by email. UAB “Švari Energija”, 302311113 may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by email: info@svarienergija.lt.

The date of the last update of this document is 18/05/25.

Save settings
Cookies settings
Meniu
Uždaryti
English EN Deutsch DE Lietuvių kalba LT Norsk bokmål NO Русский RU Svenska SV Українська UK